PUNËT QË NE

KRYEJMË

NXEMJE QENDRORE

Instalim i nxemjes qendrore me: Dru, Thëngjill, Briket, Pelet, Rrymë, Gas, Naftë.

Solar

Instalim i solareve për ngrohje të ujit sanitar.

UJËSJELLËS

Instalimi i ujësjellesit me prodhim Italian (TIEME, Giacomini)

RRYMA ELEKTRIKE

Instalim i rrymës elektrike & sistemit të kamerave

Servisim

Servisim i të gjitha pajisjeve të ujësjellësit dhe nxemjes qendrore.